Gửi tin nhắn
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Tham quan nhà máy
Nhà /

Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd Factory Production Line

OEM/ODM
Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM và ODM cho tất cả khách hàng.

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi nhãn của bạn, chúng tôi in nó, dán nó và đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thiết kế cho bạn nếu bạn cần. Ví dụ, yếu tố làm nóng, chúng tôi có thể thiết kế cho bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là đưa chúng tôi vào chuỗi giá trị của khách hàng.